Доставка и връщане

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 • Продавачът доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма Еконт или Спиди, в зависимост от избора на Клиента.
 • Продавачът ще опакова стоката по начин гарантиращ нейното доставяне в нормален търговски вид.
 • Стоката ще бъде придружена с всички необходими платежни документи, гаранции и упътвания /ако има такива/.
 • Цената на доставката на продуктите ще бъде указана във формуляра за поръчка / поради променящите се цени на горивата са възможни незначителни промени на тази цена/.
 • Доставката на стоки и услуги от партньори на huntingfalcon.com предлагани в Сайта ще бъде правена отделно /всеки доставчик сам за себе си/.
 • Опция  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА  важи до офис  на избрана от Купувача Куриерска фирма.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
С предаване на стоките от куриера на Купувача и извършено плащане от Купувача към Продавача, собствеността на стоките или услугите се прехвърля от Продавача на Купувача. Този акт се удостоверява с платежния документ и подписа на Купувача върху транспортния документ.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА;
Според ЗЗП Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя
Разходите за доставка и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Стоката трябва да бъде същият търговски вид, в който е получена и да отговаря на изискванията според ЗЗП чл.55 ал.7
Според ЗЗП чл.55 ал.6 Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
Сумата ще бъде възстановена както следва;

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта - по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – с паричен превод при същият Куриер

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 • Купувачът попълва формуляра за Рекламации приложен в сайта, чрез който изразява своето желание за връщане на стоката;
 • Купувачът организира връщането на стоката до адреса от който тя е изпратена;
 • Купувачът заплаща всички разходи по връщането на стоката ;
 • Стоката трябва да бъде в своята оригинална опаковка, оригинални етикети, стикери и рекламни елементи;
 • Стоката трябва да бъде придружена с всички документи, с които е дошла, като фактура, касов бон, гаранционна карта, упътвания и др.
 • Стоката трябва да бъде във вид такъв, че да не се налага инвестиране на допълнителни средства за нейната следваща продажба;
 • В случай, че не са изпълнени някои от горните условия, Продавачът има право да откаже да приеме стоката обратно или да иска да му бъдат заплатени разходите по възстановяване на търговския вид на стоката.
 • Продавачът има право да забави изплащането на сумите до получаване на върнатите стоки, както и тяхната проверка за това, доколко отговарят на условията за връщане.
 • В случай че стоката е платена, но продавачът установи, че тя не може да бъде доставена, Продавачът връща платените суми в срок от 7 дни от установяването на този факт или от датата на изявено желание от страна на Купувача за прекратяване на договора.

 

СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на стоки, при които трябва да бъдат изработени и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
 • при доставка на стоки , чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания и размери;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.